Shredstar shredder X13 4x37 Cross Cut P4

SKU:HSM1057121

Pris:
4 553 kr

Beskrivning

Användarvänlig och funktionell. Dessa partikelskärar-dokumentförstörare på hjul i modern utformning har anti-papperskö-funktion. Lämpar sig för upp till fem personer. • Den automatiska backfunktionen åtgärdar papperskön och säkerställer friktionsfri drift. • Med hjälp av det separata cd-skärverket kan cd- och dvd-skivor, kredit- och kundkort enkelt destrueras. I den separata cd-uppsamlingsbehållaren förvaras det finfördelade materialet och kan avfallshanteras efter typ. • Det tysta driftläget minimerar bullerutvecklingen på arbetsplatsen. • LED-indikationen visar apparatens driftstatus: Power, papperskö, överhettning, papperskorg full, dörr öppen. • Full uppsamlingsbehållare anges och apparaten stänger av sig automatiskt. • En integrerad fotocell startar apparaten automatiskt och stoppar av sig själv efter destruering. • I fönstret kan nivån i uppsamlingsbehållaren när som helst kontrolleras. • Uppsamlingsbehållaren kan tas ut och tömmas utan problem. • Dokumentförstöraren