Shredstar shredder X6pro 2x15 Cross Cut P5

SKU:HSM1046111

Pris:
3 638 kr

Beskrivning

Tillförlitliga och användarvänliga partikelskärar-dokumentförstörare med högsta säkerhetsnivå i shredstar-serien. Med separat cd-skärverk för användning på arbetsplatsen. • Den automatiska backfunktionen åtgärdar papperskön och säkerställer friktionsfri drift. • Med hjälp av det separata cd-skärverket kan cd- och dvd-skivor, kredit- och kundkort enkelt destrueras. I den separata cd-uppsamlingsbehållaren förvaras det finfördelade materialet och kan avfallshanteras efter typ. • Det tysta driftläget minimerar bullerutvecklingen på arbetsplatsen. • LED-indikationen visar apparatens driftstatus: Power, papperskö, överhettning, papperskorg full. • En integrerad fotocell startar apparaten automatiskt och stoppar av sig själv efter destruering. • I fönstret kan nivån i uppsamlingsbehållaren när som helst kontrolleras. • För att tömma uppsamlingsbehållaren kan höljets överdel enkelt demonteras.