Luftspray Invertible (250 ml)

SKU:AFSDU250D

Pris:
100 kr

Beskrivning

AF Sprayduster Invertible - Ren komprimerad gas för att blåsa damm och skräp från svåråtkomliga områden av elektronisk utrustning. Kan användas i vilken riktning som helst utan att riskera att någon vätska släpps ut. Perfekt för att ta bort damm, ludd och andra föroreningar från svåråtkomliga områden. HFC-fri. Vätskeinnehåll kan orsaka frostskador om det sprutas på huden. Varning: Brandfarlig aerosol. Förvaras ej i närheten av värme / gnistor / öppna flammor / heta ytor. Spruta inte på öppen eld eller annan antändningskälla. Tryckbehållare: Skydda mot solljus. Utsätt inte för temperaturer över 50 ° C. Spraya inte på levande föremål. Innehåller: 250 ml

Liknande produkter

Senast sedd